Skip to main content

SASconsult adviseert TelecityGroup

TelecityGroup is de meest vooraanstaande neutrale carrier-neutrale datacenter leverancier van Europa. De datacenters van TelecityGroup bieden hoge connectiviteit en beveiligde omgevingen voor IT- en telecomapparatuur, de drijvende kracht achter de digitale economie.

Outsourcing Excellence™

Bij de verbetering van processen in een organisatie is het volgens de Theory Of Constraints (TOC) van belang dat de toeleverketen en het 'bespelen' van de afzetmarkt worden betrokken in de analyse.

ISAE 3402 in de UK

Internationaal worden lokale internal control standaarden in toenemende mate vervangen door ISAE 3402. In de UK heeft 24% van alle organisaties die volgens de AAF 01/06 standaard zijn gecertificeerd tevens een ISAE 3402-certificering.

ControlReports

Door de huidige ontwikkelingen op het gebied van uitbesteding en het daarmee gepaarde risicomanagement is door SASconsult een implementatie-model ontwikkeld dat een kostenefficiënte ISAE 3402 implementatie mogelijk maakt.

Subscribe to ISAE 3402 | SOC1