Skip to main content

Risico van derden en ISAE 3402

Van volledige uitbesteding van complexe functies zoals IaaS, PaaS-services of de fabricage van componenten tot kleine contracten met lokale serviceproviders en leveranciers, organisaties in verschillende sectoren van verschillende omvang zijn sterk afhankelijk van externe serviceorganisaties.

Expansion verkrijgt ISAE 3402 Type II verklaring

DMS leverancier Expansion heeft in januari 2019 de ISAE 3402 Type II verklaring verkregen. Met deze verklaring hebben de klanten van Expansion een objectieve en eenduidige bevestiging dat de processen waaruit de dienstverlening bestaat op orde zijn. Expansion werd in het traject begeleid door de organisatie Risklane.

Gevolgen ISAE 3402

Voor het verkrijgen van een ISAE 3402 certificering moet u over een beschrijving van uw interne controle beschikken, een dergelijk rapport wordt ook wel een Service Organization Control Report (SOC) genoemd.

Subscribe to ISAE 3402 | SOC1