Skip to main content

Een ISAE 3402 | SOC 1-auditchecklist

ISAE 3402 | SOC 1is de standaard voor outsourcing. De meeste organisaties besteden IT of andere activiteiten uit aan serviceorganisaties. Bij deze outsourcing is het van belang dat de serviceorganisatie, die ICT-diensten aanbiedt, betrouwbaar is.

ISAE 3402 voor zekerheid over outsourcing

De ISAE 3402-standaard is een internationaal erkende auditstandaard die is uitgegeven door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Het onderzoek van de auditor van een serviceorganisatie wordt algemeen aanvaard omdat het een diepgaande controle van de interne beheersingsdoelstellingen en -activiteiten van een serviceorganisatie vertegenwoordigt.
Subscribe to ISAE 3402 | SOC1