Skip to main content

Expansion verkrijgt ISAE 3402 Type II verklaring

DMS leverancier Expansion heeft in januari 2019 de ISAE 3402 Type II verklaring verkregen. Met deze verklaring hebben de klanten van Expansion een objectieve en eenduidige bevestiging dat de processen waaruit de dienstverlening bestaat op orde zijn. Expansion werd in het traject begeleid door de organisatie Risklane.

COSO 2013 framework

Op 15 december 2014 is de transitieperiode voor de overgang naar het COSO 2013 framework afgelopen. Wat zijn de mogelijkheden en risico's die hierbij ontstaan? Het COSO Internal Control Integrated Framework (ICIF) 2013 is een volledige update van het COSO ICIF 1992 model.
Subscribe to Risk