Skip to main content

Trigion AlarmServiceCentrale bereikt mijlpaal met behalen ISAE 3402 Type I verklaring

Security en Safety Service Trigion heeft in 2019 de ISAE 3402 Type I verklaring behaald onder begeleiding van Risklane. Hiermee laat Trigion zien dat het een solide Internal Control Framework heeft geïmplementeerd en dat de interne processen worden beheerst.

Trigion zorgt er met behulp van de ISAE 3402 rapportage voor dat klanten inzicht hebben in de wijze waarop risico’s en processen beheerst zijn.

EIOPA - ComFrame

Gabriel Bernardino, voorzitter van de EIOPA, heeft begin deze maand in een toespraak zijn wens geuit voor een internationale toezichthoudende en wetgevende instantie voor de verzekeringsmarkt.

Solvency II, te bureaucratisch?

Paul Tucker, Vice-gouverneur van de Engelse bank betitelde onlangs in een interview de Solvency II richtlijn als te gecompliceerd en te duur. Tucker gaf aan dat de Solvency II richtlijn mogelijk aan de financiële crisis bijdraagt in plaats van meer zekerheid te bieden.

De belangrijkste oorzaken hiervan, zo gaf Tucker aan, zijn de hoge kosten die aan de implementatie van de nieuwe richtlijn verbonden zijn en de complexiteit van deze richtlijn.

Subscribe to Compliance