Skip to main content
Spring Case study

Spring Real Estate | ISAE 3402

“Alhoewel wij in de veronderstelling waren processen volledig en juist te hebben geregeld, kwamen er alsnog punten naar voren die in het kader van de ISAE 3402 dienden te worden toegevoegd. Risklane heeft verschillende suggesties gedaan die direct geïmplementeerd konden worden in bestaande processen, waarmee alsnog de ISAE 3402 verklaring kon worden verkregen. De praktische benadering en de mate waarin zij suggesties kunnen doen door alle bedrijven die zij begeleiden, hebben er toe geleid dat wij snel en eenvoudig extra waarde hebben kunnen toevoegen aan onze processen.”
– Lennard Hoekstra, Partner Valuations

 

“Met de implementatie van ISAE 3402 heeft Spring Real Estate interne procedures verder geprofessionaliseerd, waardoor taxaties aantoonbaar conform de hoogste kwaliteitseisen worden uitgevoerd. Verbeterinitiatieven die gedurende de implementatie door het Risklane team zijn geïdentificeerd zijn door Spring Real Estate op pragmatische en adequate wijze opgevolgd”
– Koen van der Aa,  Associate Manager Risklane

Overzicht

Spring Real Estate is sinds haar oprichting in 2011 uitgegroeid tot een landelijke vastgoed adviesorganisatie. Spring Real Estate adviseert huurders en beleggers van commercieel vastgoed bij transacties en waarderingen. De dienstverlening bestaat uit Agency (kantoren, bedrijfsruimten, retail), Capital Markets (commercieel en residentieel), Beheer, MidCap Investments, Valuations, Media en Online Lead Generation. Onderzoek en kennis vormen de basis van hun advies. De komende jaren richten zij zich op het uitbreiden van hun dienstverlening in alle belangrijke economische regio’s in Nederland om hun opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren.

 

Met ondersteuning vanuit Risklane ging Spring Real Estate de uitdaging aan om ISAE 3402 te implementeren in de organisatie om risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren.

Uitdaging

Het implementeren van het control framework geeft Spring Real Estate de mogelijkheid aan te tonen dat zij taxaties uitvoeren op basis van de geldende vereisten aan taxaties volgens de NRVT richtlijnen. De NRVT richtlijnen verschaft een formeel kader met regels waar niet van afgeweken mag worden door register-taxateurs. Ook worden praktijkhandreikingen met praktische aanbevelingen gegeven. Deze richtlijnen vormden de basis van de implementatie.

 

De grootste uitdaging was niet zo zeer het implementeren van het control framework, maar het meetbaar maken van alle controlehandelingen die eigenlijk al gezet werden binnen de organisatie. In de gesprekken die het Risklane team voerden, kwam al snel naar voren dat taxatieprocedures conform NRVT richtlijnen waren ingericht, maar onvoldoende aantoonbaar waren. Door middel van een gericht implementatieplan heeft Spring deze aantoonbaarheid op korte termijn weten te realiseren.

 

De samenwerking tussen Risklane en Spring Real Estate is prettig verlopen en heeft tot een professioneel resultaat geleid: een succesvolle implementatie van ISAE 3402. Recent heeft Conclude Accountants de ISAE 3402 Type I audit uitgevoerd en in de tweede helft van dit jaar gaat een ISAE 3402 Type II audit plaatsvinden.

 

Oplossing & Resultaten 

Door middel van de ISAE 3402 implementatie kan Spring Real Estate aantonen dat taxaties conform de NRVT richtlijnen worden uitgevoerd en dat risico’s binnen dit proces geminimaliseerd worden door het gebruik van een effectief en professioneel control framework.