Skip to main content

Gavias Slider Slider SOLVENCY II

SOLVENCY II
SOLVENCY II FRAMEWORK

Solvency II

Solvency II framework

Het Solvency II framework is de ‘brug’ tussen kapitaaleisen en risk management. Een risk management framework inrichten vraagt meer dan uitsluitend actuariële kennis. Onze organisatie bestaat pas sinds 2004, maar wij hebben al bij diverse organisaties, zoals Syntrus Achmea Vastgoed, Dresdner Bank en Amvest het risk management framework in een korte tijd, efficiënt naar een hoger plan gebracht. Bij sommige organisatie hebben wij het volledige framework geïmplementeerd, andere organisaties hebben wij ondersteund met hun rapportageproces naar institutionele beleggingsinstellingen. Professioneel, toegewijd, no-nonsense.

 

Vanzelfsprekend beheersen wij de techniek. Wij begrijpen daarnaast dat het belangrijk is om draagvlak te creëren en de GAP’s te identificeren in het huidige framework. Na het (her) inrichten van processen en inrichten van de beheersstructuur kunnen wij u ondersteunen met het rapportageproces.

 

Samengevat:

 

Het is van belang om de status van uw risk framework, de nog te verrichten implementatiestappen voortdurend af te wegen tegen de huidige stand van zaken. Het is onze ervaring dat de geavanceerde Pillar 1-berekeningen veelal niet het breekpunt zijn, maar vooral vragen als:

- Wat voor effect heeft Solvency II op mijn huidige beleggingsbeleid?

- Is mijn risk framework goed gedocumenteerd?

- Hebben alle betrokken medewerkers voldoende kennis van zaken?

- Is mijn data op orde en krijg ik consistente en bruikbare informatie?

- Is de raad van Commissarissen voldoende betrokken?

Solvency II gaat verder dan uitsluitend voldoen aan nieuwe kapitaaleisen. Solvency II heeft effect op uw processen, uw bedrijfsvoering, beleggingsbeleid en rapportagestructuur.

Wij kunnen u ondersteunen met het volledige projectmanagement, het leveren van benodigde capaciteit of met u meedenken. Wij willen graag met u in contact komen om met u van gedachten te wisselen.

Indien u wilt weten hoe wij tegen Solvency II aankijken, neemt u dan contact op via ons algemene nummer 030-2800888. Wij horen graag van u.

Contact