Skip to main content

Spring Real Estate | ISAE 3402

“Alhoewel wij in de veronderstelling waren processen volledig en juist te hebben geregeld, kwamen er alsnog punten naar voren die in het kader van de ISAE 3402 dienden te worden toegevoegd. Risklane heeft verschillende suggesties gedaan die direct geïmplementeerd konden worden in bestaande processen, waarmee alsnog de ISAE 3402 verklaring kon worden verkregen.

Solera

"De manier waarop Risklane onze ISAE-rapportage heeft geïmplementeerd, biedt ons bedrijf en onze klanten de zekerheid dat de processen aanwezig zijn en stelde ons in staat om het advies van Risklane om te zetten in verdere verbeteringen." - Quintin Nouwen, Managing Director Insurance Solera

 

Axians

"Mijn persoonlijke relatie met Conclude Accountants / Risklane gaat al enige tijd terug. Zowel nu als in een eerdere trajecten heb ik de deskundigheid, het pragmatisme en de onderlinge samenwerking als zeer prettig ervaren. Omdat wij van plan waren om zowel de ISAE3402 als de ISAE3000 binnen één jaar te behalen was het essentieel dat we als partners op elkaar konden rekenen. Dat Risklane / Conclude Accountants zich als sparringpartner heeft opgesteld tijdens de implementatie heeft ons erg geholpen.

Conclusion

“Conclude / Risklane heeft ons zeer goed geholpen bij de implementatie. Een pittige klus, omdat bij start drie Conclusion bedrijven deelnamen en later zelfs nog een vierde aansloot. De bedrijven verleenden ongeveer dezelfde soort diensten, maar met onderling behoorlijk wat verschillen. De jonge en enthousiaste consultants dachten met ons mee en hebben in goede samenwerking en vooral zeer pragmatisch een one size fits all controlframework opgesteld.

Subscribe to ISAE 3402 | SOC 1