Skip to main content
Solera

Solera

Overzicht

Solera is een softwareleverancier in de auto- en verzekeringssector. De missie van Solera is 'om de 80% -intelligentie te zijn om klanten te helpen het risico van een aanrijding, mechanische of onderhoudsreparatie en service te beheersen'. Solera biedt oplossingen voor algemene auto-informatie en informatie over verzekeringsclaims in de auto-industrie.

 

Solera combineerde bestaande autogegevens met geavanceerde analysetechnieken, en gebruikte de resultaten om hun gegevens te verbeteren en een effectievere behandeling van claims te creëren. De oplossingen die Solera biedt, worden geleverd door verschillende applicaties.

Uitdaging

Alle Solera-klanten moeten kunnen vertrouwen op de hoge veiligheidsnormen van Solera. Deze simpele vraag had een complex antwoord. Er is geen eenvoudige conclusie beschikbaar omdat alle applicaties verschillende application controls hebben die de effectieve werking van de software applicaties waarborgen.

Oplossing

Wij analyseerden gedetailleerde informatie over elk beveiligingsrisico in elke applicatie, waarbij we ons concentreerden op uniformiteit in deze risico's en het controlekader op bedrijfsrisico's afstemden op elk risico. Solera was verplicht te rapporteren in overeenstemming met ISAE 3000 | SOC2 en ISAE 3402 | SOC1 voor specifieke klanten. Risklane is gestart met het implementeren van de Risklane ControlReports-standaard en ontwikkelden een standaardbenadering voor Solera die efficiënter en professioneler was dan de bestaande standaard.

 

Risklane is momenteel bezig met het toepassen van statistische en machine learning-technieken om te modelleren welke controles effectief zijn, efficiënter kunnen worden uitgevoerd of overbodig zijn. Door hiërarchische clustering groeperen we in overleg met Solera vergelijkbare risico's samen en hebben we onze analyse gebruikt om een ​​effectief control framework te creëren, dat Solera een basis biedt voor efficiëntere controle.

 Resultaten

We hebben Solera geholpen te kwantificeren welke controles essentieel zijn voor het maximaliseren van de beveiliging, en daarom te meten hoe te investeren in de controles die effectief zijn om succes te genereren tegen lagere kosten en met minder bedrijfsstoringen. Gewapend met deze diepere inzichten in haar risico's, is Solera nu beter uitgerust om risico's beter te beheersen en dienovereenkomstig aan klanten te rapporteren. Uiteindelijk heeft dit geleid tot verbetering van zowel gebruikerservaring als kostenbeheersing.