Skip to main content
ISO 9001

Wat is ISO 9001

De ISO/IEC 9001 standaard is de internationale standaard ten aanzien van kwaliteitsbeheersing. De ISO 9001 standaard is gericht op twee belangrijke aspecten: voldoen aan de vereisten van klanten en het verhogen van klanttevredenheid. Hiervoor zijn binnen de ISO 9001 standaard een aantal specifieke aspecten benoemd die zijn uitgewerkt in vereisten.

 

In bijgaand figuur is visueel weergegeven wat de impact van de betreffende onderdelen van de ISO 9001 standaard is op een organisatie. Er zijn acht onderdelen gedefinieerd. Deze onderdelen vormen samen het kwaliteitsmanagementsysteem (Quality Management System - QMS). Het QMS vormt de basis voor een ISO 9001 implementatie en dient te zijn ingericht om te waarborgen dat diensten voldoen aan de vereisten van klanten en dat klanten tevreden zijn over de betreffende dienst.

De Plan-Do-Check-Act-cyclus is in de rood gemarkeerde delen weergegeven. Deze is centraal binnen de ISO 9001 implementatie; vanuit de vereisten van klanten plannen, de uitvoering meten en evalueren om te komen tot de verbetering van de kwaliteit van de volledige bedrijfsvoering.

 

Het invoeren van een effectief kwaliteitsbeheersingssysteem is een goede basis voor de duurzame ontwikkeling van uw organisatie en kan bijdragen aan de verbetering van de algehele prestaties van de organisatie. De ISO 9001 norm maakt hierbij gebruik van procesbenadering en risico gebaseerd denken.

 

ISO 9001:2015

 

In september 2015 is de herziene ISO 9001 standaard gepubliceerd, de ISO 9001:2015 norm. Drie belangrijke aanpassingen zijn de introductie van de High Level Structure (HLS), er is meer aandacht voor risico’s en de commitment van de directie wordt geëist. Met de HLS worden verschillende componenten modulair ingericht en kunnen diverse ISO standaarden eenvoudiger geïntegreerd worden. De wijzigingen bieden niet alleen een tool voor kwaliteitsmanagement maar tevens een kader met als doel zakelijke verbetering.

 

ISO 9001 CERTIFICERING

 

Om in aanmerking te komen voor een ISO 9001 certificering dient u duidelijk aan te tonen dat processen in uw organisatie doorlopend worden verbeterd en dat u de nadruk legt op de communicatie met klanten, partners en leveranciers. Uw organisatie is zich bewust van haar rol in de samenleving, werkt samen met haar leveranciers om processen te verbeteren en bediend uiteraard haar klanten.