Skip to main content
Statusupdate Solvency II

Statusupdate Solvency II

Onderstaand zijn de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Solvency II weergegeven. Dit blog zal de komende periode regelmatig ge-update worden.


Algemeen

Vanaf begin 2012 wordt er onderhandeld over de definitieve inhoud van de Omnibus II richtlijn en de Level 2 uitvoeringsmaatregelen. Het definitieve akkoord van de Omnibus II richtlijn wordt op korte termijn verwacht. Het definitieve akkoord op de level 2 uitvoeringsmaatregelen wordt in het najaar verwacht. De focus ligt hierbij op de risicovrije curve, de kapitaaleisen en eigen vermogen en de overgangsmaatregelen.

Tevens zijn er ontwikkelingen per pilaar:


Pilaar I: Parallel run en rentetermijnstructuur

Vanaf 2011 dienen Nederlandse verzekeraars, die onder de reikwijdte van Solvency II vallen, hun solvabiliteit (2011 en 2012) te berekenen conform de verwachte Solvency II maatregelen (SCR en MCR) en hierover te rapporteren (pilaar 3) aan de DNB. Dit is de zogeheten parallel run.

Een onderdeel van deze rapportage (en de berekening van de SCR) is de anticyclische opslag, de zogeheten Countercyclical Premium (CCP). Er is voor deze CCP een voorstel uitgewerkt waarbij de formule uit QIS5 als basis heeft gediend. Er zijn twee varianten (scenarios) uitgewerkt waarbij de anticyclische opslag van de uitkomst van de formule uit QIS 5 tussen de 75% (scenario 1) en de 100% (scenario 2) ligt. In de definitieve richtlijn zal hier meer duidelijkheid over gecreëerd worden.


Pilaar II: ORSA

De uitkomsten van de ronde tafel sessies die door de DNB zijn gehouden ten aanzien van de ORSA waren positief. Bottle necks zijn het inrichten van verplichte sleutelfuncties (Interne audit, Risk management, Actuariële functie en de Interne controle) en het implementeren van IT systemen. Een veelbesproken aspect hierin is proportionaliteit. Waarbij het risicoprofiel van de verzekeraar als uitgangspunt gekozen moet worden. I.e. een verzekeraar met een laag risicoprofiel kan bij de invulling van deze bottle necks (en andere aspecten van de richtlijn) andere keuzes maken dan een verzekeraar met een hoog risicoprofiel.


Pilaar III: Consultatie

Ten aanzien van Pilaar III, de rapportagevereisten, is de consultatieperiode van een aantal onderdelen (onder andere de rapportage templates en Nationale Staten) gesloten en worden de opmerkingen momenteel verwerkt. Hierover volgt later meer.