Skip to main content
bureaucratisch?

Solvency II, te bureaucratisch?

Paul Tucker, Vice-gouverneur van de Engelse bank betitelde onlangs in een interview de Solvency II richtlijn als te gecompliceerd en te duur. Tucker gaf aan dat de Solvency II richtlijn mogelijk aan de financiële crisis bijdraagt in plaats van meer zekerheid te bieden.


De belangrijkste oorzaken hiervan, zo gaf Tucker aan, zijn de hoge kosten die aan de implementatie van de nieuwe richtlijn verbonden zijn en de complexiteit van deze richtlijn.


"Bij de Bank (i.e. de Engelse Bank) zijn we verbaasd wat het ons en de markt als geheel aan resources kost om up to speed te raken voor Solvency II voor begin 2014" volgens Tucker. "We zijn ook bezorgd dat de implementatie van een risicosensitief regime ervoor zorgt dat de richtlijn te gecompliceerd wordt, net als bij Basel II voor banken".


"We moeten voorkomen dat de toezichthoudende instanties ´verdrinken´ in de door verzekeraar aangeleverde data en dat deze instanties niet bij macht zijn om deze datastroom te behandelen. Hierdoor lopen we het risico dat de toezichthoudende instanties de grotere risico´s over het hoofd gaan zien ", voegde hij eraan toe.


Voor velen klinkt bovenstaand bekend. Vanuit de verzekeringsmarkt wordt al enige tijd gewaarschuwd voor deze aspecten.


De nieuwe richtlijn wordt beschouwd als de grootste verandering in Europa ooit op dit gebied. De eventuele plannen om de richtlijn uit te breiden naar pensioenfondsen zou Britse bedrijven ongeveer £600 miljard gaan kosten, blijkt uit onderzoek van JPMorgan Asset Management. Volgens JPMorgan zou het voor sommige pensioenfondsen bijna onmogelijk zijn om de vereiste hoeveelheid kapitaal aan te houden.
 

De heer Tucker's toespraak valt samen met de geruchten rond de grootste verzekeraar van Groot-Brittannië die door de aangekondigde maatregelen dreigt haar hoofdkantoor te verplaatsen naar Hong Kong.


Tucker gaf aan dat verzekeraars, net als banken, " in staat moeten zijn om rustig te ´falen´, op een gecontroleerde, ordelijke manier". Wanneer de internationale gemeenschap het vangnet weg zou nemen, zullen de houders van obligaties door een dergelijk falen blootgesteld worden aan de risico´s.

"Verzekeraars zijn belangrijke investeerders in effecten en waardepapieren. In de nabije toekomst zal je niet meer worden beschermd door een impliciete garantie van de staat voor die investeringen," zo stelt Tucker.