Skip to main content
SAS_Modeller

SAS | modeller

Door de huidige ontwikkelingen op het gebied van uitbesteding en het daarmee gepaarde risicomanagement is door SASconsult een implementatie-model ontwikkeld dat een kostenefficiënte ISAE 3402 implementatie mogelijk maakt. Dit model (de SAS | Modeller) wordt geleverd in een webtool waarin de procesflows zijn opgenomen. Het resultaat is dat de processen en controles die benodigd zijn onder ISAE 3402 voor iedereen inzichtelijk zijn (via bijvoorbeeld het intranet). De SAS | modeller is door ons reeds succesvol geïmplementeerd bij verschillende vastgoedbeheerders, IT-organisaties en overige financiële instellingen. Voor meer informatie over de SAS | modeller en de mogelijkheden hiervan voor uw organisatie wordt verwezen naar SAS | Modeller