Skip to main content
TUV partnership

Persbericht: Risklane kondigt strategische samenwerking aan met TÜV Nederland

Interne controle, veiligheid en duurzaamheid staat bij veel organisaties hoog in het vaandel, waarbij interne processen vaak onafhankelijk worden getoetst op basis van ISO-audits. Daarnaast wordt voor het beoordelen van uitbestede processen gebruik gemaakt van zogenaamde ISAE 3402 of SOC 2 assurance statements.

 

Op basis van onze gecombineerde kennis op het gebied van risicobeheersing, informatiebeveiliging, kwaliteitscontrole en compliance zijn wij experts op het gebied van implementatie- en controlestandaarden voor assurance- of interne managementsystemen. Onze samenwerking stelt ons in staat om nauw samen te werken en de transparantie in de markt verder te verbeteren en innovatieve oplossingen te bieden aan onze klanten. Door deze samenwerking zijn klanten ervan verzekerd dat de implementatie en audit naadloos op elkaar aansluiten, wat inhoudt dat de auditverwachtingen van TÜV Nederland goed zijn ingebed in het managementsysteem.

 

 

Het belang van certificering en zekerheid

Het belang van assurance met betrekking tot uitbestede processen (bijv. ISAE 3402, SOC 2) of interne managementsystemen (bijv. ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001) is de afgelopen jaren snel toegenomen. Waar deze zekerheid vaak wordt gevraagd door met name klanten, gebruiken organisaties dit ook om hun interne beheersingsraamwerk te verbeteren. In sommige gevallen hebben organisaties een meldingsplicht aan toezichthouders. Door de implementatie van specifieke compliance-normen kunnen organisaties voldoen aan de verwachtingen van deze toezichthouders.

 

 

Een audit-onderzoek van een serviceorganisatie uitgevoerd in overeenstemming met ISO, ISAE of SOC wordt algemeen erkend, omdat het een diepgaande audit is van het managementsysteem en de controleactiviteiten van een serviceorganisatie, die over het algemeen controles over interne controle en gerelateerde management- en operationele processen omvatten. De gekozen criteria worden binnen de organisatie geïmplementeerd en vastgelegd in de norm, waarna het managementsysteem wordt geaudit.

 

 

Het voldoen aan een norm houdt ook in dat de organisatie zich inzet om het geïmplementeerde interne controlesysteem continu te verbeteren. Dit geeft klanten, toezichthouders en medewerkers het vertrouwen dat processen adequaat worden uitgevoerd en nageleefd.

 

 

TÜV Nederland

TÜV Nederland zet zich in voor het verbeteren van de betrouwbaarheid in en tussen organisaties, waarbij het belangrijkste doel is om aan te tonen dat aan de eisen voor betrouwbaarheid wordt voldaan. TÜV Nederland beoordeelt dit vanuit een onafhankelijke rol op basis van de eisen van voornamelijk NEN/ISO normen. TÜV Nederland is onderdeel van TÜV NORD GROUP en één van de koplopers in certificering op het gebied van privacy en cybersecurity (o.a. ISO 27001, ISO 27701 en IEC 62443).

 

 

Over Risklane

Risklane biedt diensten aan op het gebied van informatiebeveiliging, riskmanagement en governance. Naast advisory services en risk sourcing, biedt Risklane softwareoplossingen die organisaties in staat stelt complexe standaarden zelfstandig te implementeren. Risklane is hiermee vooruitstrevend en marktleider in Nederland. Risklane realiseert oplossingen voor de beheersing van risico’s en de implementatie van onder andere ISAE 3402 (SOC 1)ISAE 3000 (SOC 2)GDPR/AVGISO 27001ISO 9001 en COSO

 

Een heldere, op efficiëntie gerichte strategie zet de toon voor meer resultaat. Onze unieke performance excellence aanpak is het uitgangspunt voor onze consultants. De manier waarop we de implementatie van een managementkader benaderen, is gericht op het analyseren van de effectiviteit en het vinden van manieren om geïdentificeerde hiaten te implementeren. De combinatie van focus op effectiviteit en het wegnemen van inefficiënties leidt tot uitstekende beheerkaders tegen lage kosten.