Skip to main content
ISO 9001

Procesbenadering ISO 9001

De ISO/IEC 9001 standaard is de internationale standaard ten aanzien van kwaliteitsbeheersing. De ISO 9001 standaard is gericht op twee belangrijke aspecten: voldoen aan de vereisten van klanten en het verhogen van klanttevredenheid. Hiervoor zijn binnen de ISO 9001 standaard een aantal specifieke aspecten benoemd die zijn uitgewerkt in vereisten.

 

In bijgaand figuur is visueel weergegeven wat de impact van de betreffende onderdelen van de ISO 9001 standaard is op een organisatie. Er zijn acht onderdelen gedefinieerd. Deze onderdelen vormen samen het kwaliteitsmanagementsysteem (Quality Management System - QMS). Het QMS vormt de basis voor een ISO 9001 implementatie en dient te zijn ingericht om te waarborgen dat diensten voldoen aan de vereisten van klanten en dat klanten tevreden zijn over de betreffende dienst.

 

De Plan-Do-Check-Act-cyclus is in de rood gemarkeerde delen weergegeven. Deze is centraal binnen de ISO 9001 implementatie; vanuit de vereisten van klanten plannen, de uitvoering meten en evalueren om te komen tot de verbetering van de kwaliteit van de volledige bedrijfsvoering.

 

Het invoeren van een effectief kwaliteitsbeheersingssysteem is een goede basis voor de duurzame ontwikkeling van uw organisatie en kan bijdragen aan de verbetering van de algehele prestaties van de organisatie. De ISO 9001 norm maakt hierbij gebruik van procesbenadering en risico gebaseerd denken.

 

PROCESBENADERING ISO 9001

De procesbenadering is uitgewerkt in de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) en zorgt ervoor dat kwaliteitsbeheersing een integraal onderdeel vormt van de bedrijfsvoering en gericht is op continue verbetering van deze processen. Hierbij wordt uitgegaan van risico gebaseerd denken; welke gebeurtenissen kunnen zich voordoen zodat processen niet leiden tot de gewenste of geplande resultaten.

VOORDELEN ISO 9001

- Hoge klanttevredenheid
- Waarborging van kwaliteit
- Geüniformeerde procedures
- Gemotiveerde en betrokken werknemers

 

Over Risklane

Risklane biedt diensten aan op het gebied van informatiebeveiliging, riskmanagement en governance. Naast advisory services en risk sourcing, biedt Risklane softwareoplossingen die organisaties in staat stelt complexe standaarden zelfstandig te implementeren. Risklane is hiermee vooruitstrevend en marktleider in Nederland. Risklane realiseert oplossingen voor de beheersing van risico’s en de implementatie van onder andere ISAE 3402 (SOC 1)ISAE 3000 (SOC 2)GDPR/AVGISO 27001ISO 9001 en COSO