Skip to main content
 gevolgen Solvency II

Maatschappelijke gevolgen Solvency II

Verzekeraars zijn druk bezig met het inrichten van de Solvency II richtlijnen, het management ervan en hun kapitaal en risicobeheer. De gevolgen van beslissingen hieromtrent zullen verder reiken dan de boardroom, waarbij de relaties van zowel particuliere- als zakelijke polishouders met verzekeraars zullen worden beïnvloed. Deze potentiële gevolgen zijn onderzocht en vastgelegd in een rapport door The Economist Intelligence Unit onder 254 EU organisaties, waaronder verzekeraars, financiële instellingen en niet-financiële instellingen.


Terwijl de Solvency II richtlijnen een betere bescherming van polishouders beoogen, zetten verschillende partijen vraagtekens bij wie uiteindelijk de prijs betaalt voor het solvabiliteitsregime. Tegelijkertijd is er angst dat verzekeraars beperkt zullen worden in hun rol als investeerder, door de gedwongen 'veiligere' investeringen en het aangaan van minder non-investment leningen. Hierdoor zouden kapitaalzoekende organisaties nog wel eens in problemen kunnen komen, wanneer de balansbeperkingen zorgdragen dat banken geen investeringen meer verrichten.


Met deze vraagtekens is The Economist Intelligence Unit haar onderzoek gestart naar de potentiële impact van Solvency II op de consument, de verzekeringsindustrie en de maatschappij waarin verzekeraars optreden als investeerders.


De belangrijkste bevindingen en conclusies van dit onderzoek zijn:


- De eisen van Solvency II schieten hun doel voorbij. Respondenten vinden dat de balans zoek is en de eisen te ver gaan.
- Polishouders zullen uiteindelijk de prijs betalen voor Solvency II, omdat verzekeraars deze door zullen belasten.
- Verzekeraars verwachten dat ze minder risico's zullen nemen in hun investeringsbeleid.
- Er bestaat onduidelijkheid tussen organisaties over de gevolgen voor schuldemissies.
- Wetgevers zullen de capital charges moeten herzien.
- De onbedoelde gevolgen zijn nog niet te overzien en verschillende organisaties maken zich zorgen.


Alhoewel een impuls in de huidige wetgeving zeer nodig wordt geacht, zijn het de potentiële consequenties en de timing van Solvency II tot zorgen leiden. Het huidige politieke en economische klimaat zorgen ervoor dat het voor velen er nu op lijkt dat verzekeraars, polishouders en andere stakeholders er door Solvency II op achteruit gaan. Er wordt vanuit gegaan dan premies omhoog zullen gaan en dat investeringen zullen worden beïnvloed. Wat de gevolgen ook precies zullen zijn, het duidt erop dat de verzekeraars absolute zekerheid willen over de toepassing van de regels en de implementatie, in deze onzekere tijden.

 

Het gehele rapport over het onderzoek is hieronder te vinden.

Download het volledige rapport.

(Bron: The Economist Intelligence Unit)