Skip to main content
isae3402 type 1

Expansion verkrijgt ISAE 3402 Type II verklaring

Utrecht, 25 april 2019 – DMS leverancier Expansion heeft in januari 2019 de ISAE 3402 Type II verklaring verkregen. Met deze verklaring hebben de klanten van Expansion een objectieve en eenduidige bevestiging dat de processen waaruit de dienstverlening bestaat op orde zijn. Expansion werd in het traject begeleid door de organisatie Risklane. De audit is uitgevoerd door Conclude Accountants.

 

Digitale archivering en document management

Expansion is een toonaangevende leverancier van oplossingen op het gebied van digitale archivering en documentmanagement. Expansion biedt haar oplossingen steeds vaker vanuit de Cloud aan. Expansion stelt organisaties in staat om het beheer van hun bedrijfskritische informatie volledig aan haar uit te besteden. Deze organisaties moeten er dan wel op kunnen vertrouwen dat dit beheer aan de hoogste standaarden op het gebied van informatiebeveiliging voldoet. Om dit op een eenduidige manier aan te kunnen tonen aan zowel klanten als hun accountants, heeft Expansion besloten om een ISAE 3402 Type II verklaring op te laten stellen.

 

Implementatie & audit

Risklane en Conclude Accountants hebben Expansion gedurende de tweede helft van 2018 ondersteund met de implementatie van de ISAE 3402 rapportage en geaudit op de volgende aspecten: Is de beschrijving van de serviceorganisatie accuraat? Zijn de gedefinieerde beheersingsmaatregelen afdoende opgezet? Werken de beheersingsmaatregelen effectief om de door Expansion gestelde doelen te behalen? Voor deze drie aspecten heeft Conclude Accountants in de audit bevestiging verkregen op basis waarvan de ISAE 3402 Type II verklaring kon worden afgegeven.

 

Uitgebreide selectie

Expansion selecteerde Risklane en Conclude Accountants als partner om begeleiding te bieden bij het verkrijgen van de verklaring. De belangrijkste reden voor de keuze was hun brede ervaring op dit gebied. Implementatie & audit Risklane en Conclude Accountants hebben Expansion gedurende de tweede helft van 2018 ondersteund met de implementatie van de ISAE 3402 rapportage en geaudit op de volgende aspecten: Is de beschrijving van de serviceorganisatie accuraat? Zijn de gedefinieerde beheersingsmaatregelen afdoende opgezet? Werken de beheersingsmaatregelen effectief om de door Expansion gestelde doelen te behalen? Voor deze drie aspecten heeft Conclude Accountants in de audit bevestiging verkregen op basis waarvan de ISAE 3402 Type II verklaring kon worden afgegeven.

Foto: Koen van der Aa van Risklane (links) overhandigt het rapport aan Johan Blank van Expansion (rechts).

 

Continu proces

Expansion heeft de samenwerking gedurende het traject als zeer constructief ervaren. Het traject heeft ertoe bijgedragen dat de dienstverlening van Expansion naar een nog hoger en constanter niveau kon worden getild. Het verkrijgen van de ISAE 3402 Type II verklaring is voor Expansion geen eindstation. De organisatie richt zich op een continu verbeterproces waaraan Risklane ook in de toekomst een bijdrage zal blijven leveren. De eerste afspraken voor de komende audit zijn inmiddels al gemaakt.

 

Over Expansion

Expansion is met het standaard DMS Xtendis een van de marktleiders in Nederland op het gebied van digitale archivering en documentmanagement. Xtendis wordt in steeds grotere mate als Clouddienst afgenomen. Xtendis wordt in Nederland door meer dan 650 organisaties gebruikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals digitale personeelsdossiers, orderdossiers, factuurverwerking, klantdossiers en postverwerking. Xtendis ontsluit in totaal ruim 2,6 miljard documenten aan meer dan 4 miljoen gebruikers.

 

Over Risklane

Risklane biedt diensten aan op het gebied van governance, risk management en compliance. De organisatie ontwikkelt zich continu, is vooruitstrevend en marktleider in Nederland. Risklane realiseert oplossingen voor de beheersing van risico’s en implementeert ISAE 3402, ISAE 3000, GDPR/AVG, ISO 27001, ISO 9001, Solvency II, GRI standards en COSO ERM.

 

Voor meer informatie

Expansion BV, Wim Vis, Commercieel Directeur: w.vis@expansion.nl, 06-53687385

Risklane BV, Koen van der Aa, Manager Advisory: koen.van.der.aa@risklane.com, 06-25388092.