Skip to main content
Gevolgen

De mogelijke gevolgen van Solvency II

Solvency II zal niet alleen verstrekkende gevolgen hebben voor verzekeraars maar ook voor de kapitaalmarkt.

 

Er wordt al enige tijd gewacht op de invoering van Solvency II door verzekeraars, pensioenfondsen en consultants. Kort gezegd eist Solvency II een uitgebreider riskmanagement framework en een hogere kapitaal eis voor Europese verzekeraars.

 

De invoering van Solvency II (gepland voor jan 2013, maar uitstel hiervan is goed mogelijk) zou de verzekeraars stabieler moeten maken en de polishouder beschermen. Verzekeraars die meer risico lopen zullen ook meer kapitaal aan moeten houden.
Voor de verzekeraars heeft invoering verstrekkende gevolgen en dienen ingrijpende wijzigingen doorgevoerd te worden. De Britse toezichthouders schatten dat de kosten van de invoering alleen in Engeland al boven de 2 miljard uitkomt, plus jaarlijks 250 miljoen aan compliance voor de verzekeraars.

 

Grote verzekeraars reageren positief op het feit dat er meer geld en aandacht zal worden besteed aan riskmanagement activiteiten, maar voor kleine verzekeraars wordt het lastig om aan de kapitaaleisen en de strengere eisen van riskmanagement te voldoen. Vandaar dat hier een BASIC versie van de richtlijn voor geïntroduceerd is. De vraag is hoe de toezichthouder hier mee om zal gaan.


Kritiek op de strengere eisen is er daarentegen ook, vooral de vraag wie de kosten van deze switch gaat betalen is een steeds vaker gestelde vraag, zijn dat de polishouders?

 

De portefeuille van verzekeraars zal veranderen, de risicovolle beleggingen zoals aandelen en private equity worden ontmoedigd door de nieuwe regels. Met de huidige lage rentestand is het de vraag of men in de toekomst nog voldoende inkomsten kan genereren. Banken zullen derhalve ook geraakt worden door de strengere eisen, mede doordat banken grote investeerders zijn bij de verzekeraars.

 

Als de business- en risicomodellen van de verzekeraars sterke gelijkenissen vertonen, zal men gelijktijdig aandelen kopen en verkopen, hetgeen juist zal zorgen voor enorme schommelingen in de markt, stelt een grote Europese verzekeraar.

 

Ook de concurrentiepositie ten opzichte van andere landen verslechtert als met name Amerika niet over de brug komt met een vergelijkbare ingreep als Solvency II. Zo stelt een andere grote Europese verzekeraar. Echter een verzekeringsmarkt waarin, mede door Solvency II, een grote stabiliteit en zekerheid heerst, kan ook concurrentievoordeel behalen uit deze ontwikkeling.

 

Bron: The Economist