Skip to main content
ISO 9001

ISO 9001 kwaliteitscheck

Zoals alle ISO-normen ondergaat ISO 9001 elke vijf jaar een systematische herziening om te beslissen of de norm nog steeds geldig is of moet worden bijgewerkt. Dit is noodzakelijk omdat dit ervoor zorgt dat de standaard nog steeds wereldwijd relevant is en voldoet aan de behoeften van zijn gebruikers.

 

Daarbij heeft de subcommissie die verantwoordelijk is voor de norm een aantal activiteiten ondernomen, waaronder besprekingen met commissieleden en een enquête onder ISO 9001-gebruikers . Het resultaat was dat er geen herziening nodig was en de nieuwste versie van ISO 9001 biedt nog steeds evenveel waarde voor degenen die de norm implementeren als toen deze voor het laatst werd bijgewerkt in 2015.

 

Een speciale taskforce binnen de commissie zal alle mogelijke markt- of andere veranderingen die van invloed kunnen zijn op de norm blijven evalueren en monitoren en indien en wanneer nodig een herziening voorstellen.

 

Over Risklane

Risklane biedt diensten aan op het gebied van informatiebeveiliging, riskmanagement en governance. Naast advisory services en risk sourcing, biedt Risklane softwareoplossingen die organisaties in staat stelt complexe standaarden zelfstandig te implementeren. Risklane is hiermee vooruitstrevend en marktleider in Nederland. Risklane realiseert oplossingen voor de beheersing van risico’s en de implementatie van onder andere ISAE 3402 (SOC 1)ISAE 3000 (SOC 2)GDPR/AVGISO 27001ISO 9001 en COSO