Skip to main content

ISAE 3402 | SOC 1 - library

In onderstaande ISAE 3402 | SOC 1 library is informatie opgenomen over ISAE 3402 | SOC 1 implementatie, de standaard en de gevolgen voor een organisatie.

Library ISAE 3402 | SOC1

Gevolgen ISAE 3402
ISAE 3402 | SOC1
Gevolgen ISAE 3402

Voor het verkrijgen van een ISAE 3402 certificering moet u over een beschrijving van uw interne controle beschikken, een dergelijk rapport wordt ook wel een Service Organization Control Report (SOC) genoemd.

Service Organization Control rapport (SOC)
ISAE 3402 | SOC1
Wat past beter bij mijn organisatie? SOC 1 of SOC 2?

In de SSAE18 standaard (AICPA) uit de Verenigde Staten zijn twee soorten rapportages opgenomen; een Service Organization Control Report I (SOC 1) en een SOC 2. Deze terminologie wordt steeds vaker een internationaal gebruikt.

IT general control
ISAE 3402 | SOC1
IT General Control

Steeds meer organisaties besteden IT of andere processen uit. Deze uitbesteding zorgt voor efficiency, maar brengt ook risico's met zich mee. Is informatiebeveiliging goed geregeld? Hoe wordt omgegaan met privacy?

Outsourcing Excellence
ISAE 3402 | SOC1
Outsourcing Excellence™
Bij de verbetering van processen in een organisatie is het volgens de Theory Of Constraints (TOC) van belang dat de toeleverketen en het 'bespelen' van de afzetmarkt worden betrokken in de analyse.
UK
ISAE 3402 | SOC1
ISAE 3402 in de UK
Internationaal worden lokale internal control standaarden in toenemende mate vervangen door ISAE 3402. In de UK heeft 24% van alle organisaties die volgens de AAF 01/06 standaard zijn gecertificeerd tevens een ISAE 3402-certificering.
redenen isae3402
ISAE 3402 | SOC1
Vijf redenen om ISAE 3402 te implementeren

ISAE 3402 is de standaard voor uitbesteding van processen en security. In steeds meer bedrijfstakken en vanuit de overheid wordt ISAE 3402 geëist voor deelname aan aanbestedingen.