Skip to main content

ISAE 3402 | SOC 1 - library

In onderstaande ISAE 3402 | SOC 1 library is informatie opgenomen over ISAE 3402 | SOC 1 implementatie, de standaard en de gevolgen voor een organisatie.

Library ISAE 3402 | SOC1

Checklist SOC 1
ISAE 3402 | SOC1
Een ISAE 3402 | SOC 1-auditchecklist

ISAE 3402 | SOC 1is de standaard voor outsourcing. De meeste organisaties besteden IT of andere activiteiten uit aan serviceorganisaties. Bij deze outsourcing is het van belang dat de serviceorganisatie, die ICT-diensten aanbiedt, betrouwbaar is.

ISAE 3402 report example
ISAE 3402 | SOC1
ISAE 3402 | SOC 1 aangepast aan een organisatie?

Systemen en controles - Bij SOC-rapportage draait alles om controles. Een ISAE 3402 | SOC 1 rapportage richt zich op financiële outsourcing, zoals asset management, SaaS-providers (financiële software), datacenters (opslag van financiële data).

ISAE 3402 SOC1
ISAE 3402 | SOC1
ISAE 3402 voor zekerheid over outsourcing
De ISAE 3402-standaard is een internationaal erkende auditstandaard die is uitgegeven door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Het onderzoek van de auditor van een serviceorganisatie wordt algemeen aanvaard omdat het een diepgaande controle van de interne beheersingsdoelstellingen en -activiteiten van een serviceorganisatie vertegenwoordigt.
ISAE 3402 report
ISAE 3402 | SOC1
Risico van derden en ISAE 3402
Van volledige uitbesteding van complexe functies zoals IaaS, PaaS-services of de fabricage van componenten tot kleine contracten met lokale serviceproviders en leveranciers, organisaties in verschillende sectoren van verschillende omvang zijn sterk afhankelijk van externe serviceorganisaties.
Type I vs Type II
ISAE 3402 | SOC1
Type I voor Type II

Omdat er vaak wat verwarring ontstaat welke SOC Types nodig zijn voor de organisatie is hier de nodige informatie.

Eisen voor een SOC 1 rapport
ISAE 3402 | SOC1
Wat zijn de eisen voor een SOC 1 rapport ?

Voor een certificering heeft uw organisatie een rapport nodig waarin het risicomanagement en de interne beheersing zijn beschreven.