Algemeen Pensioenwet

In de Pensioenwet (PW) is beschreven wat de verantwoordelijkheden zijn van de pensioenuitvoerder, werkgever en werknemer. De Pensioenwet verving de oudere Pensioen- en spaarfondsenwet (Psw) en is op 1 januari 2007 in werking getreden. De Nederlandse overheid wilde meer transparantie, zekerheid en kennisoverdracht ten aanzien van pensioenen vooral voor pensioengerechtigden.

Beleidsregel uitbesteding

In 2004 is de beleidsregel uitbesteding van toepassing geworden. De inhoud van deze beleidsregel zag toe op processen die uitbesteed zijn door pensioenfondsen, zoals vermogensbeheer en pensioenuitvoering. Voor 2004 waren pensioenfondsen en ultimo de pensioengerechtigden niet goed op de hoogte van de beheersing van processen door de partijen waar naar uitbesteed werd. Dat betekende concreet bijvoorbeeld dat een pensioenbestuur onvoldoende of geen zicht had op bijvoorbeeld front-running; het uitvoeren van transacties voor eigen rekening, voordat transactie van institutionele beleggers (o.a. pensioenfondsen) uitgevoerd werden.

PensioenWet (2007)

De beleidsregel uitbesteding is integraal opgenomen in de Pensioenwet. Dat betekent dat deze uitbesteding verankerd is in de wet en derhalve ook valt onder toezicht van DNB/AFM.

Lees meer over Risklane en ISAE 3402.