Skip to main content

Gavias Slider Slider GRI

GRI STANDARDS
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

GRI Standards

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (MVO)

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is, mede door de huidige ontwikkelingen in de markt, in de afgelopen periode sterk toegenomen. De behoefte aan analyse van duurzame bedrijfsprocessen, de (her)inrichting van een duurzame organisatiestructuur en het rapporteren hierover neemt sterk toe. Risklane ondersteunt (financiële) instellingen in Europa in dit proces met een scherpe analyse, een ondernemende aanpak en focus op resultaten.

Wat is Sustainable Reporting?

Vanuit het Global Reporting Initiative (GRI) is een raamwerk ontwikkeld, GRI 4, dat handvatten biedt bij het rapporteren over duurzame ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling is er sprake van een ideaal evenwicht tussen economische, ecologische, sociale en bestuurlijke resultaten van een organisatie. Deze GRI rapportage kan worden uitgebreid naar een Corporate Social Responsibility Report (CSR).

 

Risklane heeft een kernteam aan specialisten samengesteld op dit gebied en ondersteunt u graag bij het opstellen van een GRI rapportage.

Waarom een sustainability report implementeren?

  1. Vergroting van het begrip van risico's en kansen op het gebied van duurzaamheid;
  2. Verbetering van duurzaam karakter;
  3. Het betrekken van belanghebbenden bij het proces van duurzaamheid;
  4. Het benadrukken van de relatie tussen financiële en niet-financiële prestaties;
  5. Het beïnvloeden van lange termijn strategie, beleid en businessplannen;
  6. Mogelijkheid tot benchmarking van de prestaties omtrent duurzaamheid met betrekking tot de wetten, normen, codes en prestatienormen;
  7. Vergelijken van de prestaties binnen en tussen organisaties;
  8. Voldoen aan nationale regelgeving of eisen voor beursgenoteerde organisatie.
  9. Tevens voeren wij, vanuit ons accountantskantoor, Conclude Acountants, audits uit op zowel CSR als GRI rapportages op basis van COS 3410N en de AA 1000 standaarden.

 

Contact

Neem contact op per e-mail of bel ons op 030-2800888 voor een nadere toelichting wat Risklane voor u hierin kan betekenen.