Skip to main content

Outsourcing in de geschiedenis

Sinds de industriële revolutie hebben organisaties zich afgevraagd hoe ze hun concurrentievoordeel kunnen benutten om de markten en hun winst op deze markten te vergroten. Het belangrijkste model in de 19e en 20e eeuw was de grote geïntegreerde organisatie.

Outsourcing trends

Organisaties zijn continu op zoek naar mogelijkheden om concurrentievoordeel te benutten om markten en winst te vergroten. Organisaties besteden steeds meer niet-kernactiviteiten uit. Desalniettemin is het management eindverantwoordelijk voor risicobeheersing en de implementatie van een effectief beheersingskader.

Agency Theorie bij outsourcing

Sinds de industriële revolutie hebben organisaties zich afgevraagd hoe ze hun concurrentievoordeel kunnen benutten om de markten en hun winst op deze markten te vergroten. Het belangrijkste model in de 19e en 20e eeuw was de grote geïntegreerde organisatie.

COSO toe aan vernieuwing

Het risico raamwerk ‘COSO’ (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), dat veelvuldig wordt gebruikt bij de implementatie en controle van bijvoorbeeld een ISAE 3402 of ISO trajecten is aan vernieuwing toe.
Subscribe to Outsourcing