Skip to main content

Outsourcing in history

Economies of scale
Organizations have been dealing with how they can exploit their competitive advantage since the industrial Revolution to increase markets and their profits in these markets. The most important model in the 19th and 20th century was the large integrated organization. In the 50’s and 60’s corporate bases were more broadened to profit from economies of scale.
The large integrated organization diversified its product range and expansions required more layers of management.

Service Organization Control Report

Guidance voor accountants die rapporteerden over controls van een service organisatie relevant voor de financiële rapportage van gebruikersorganisatie was voornamelijk opgenomen in SAS70. Deze regelgeving was gericht op risico's met betrekking tot de financiële rapportage. In de markt werd deze regelgeving 'misbruikt' voor rapportage over operations of compliance. De SSAE16 en ISAE3402 regelgeving is opgesteld om deze issues op te lossen.

 

Maatschappelijke gevolgen Solvency II

Verzekeraars zijn druk bezig met het inrichten van de Solvency II richtlijnen, het management ervan en hun kapitaal en risicobeheer. De gevolgen van beslissingen hieromtrent zullen verder reiken dan de boardroom, waarbij de relaties van zowel particuliere- als zakelijke polishouders met verzekeraars zullen worden beïnvloed. Deze potentiële gevolgen zijn onderzocht en vastgelegd in een rapport door The Economist Intelligence Unit onder 254 EU organisaties, waaronder verzekeraars, financiële instellingen en niet-financiële instellingen.

COSO toe aan vernieuwing

Het risico raamwerk ‘COSO’ (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), dat veelvuldig wordt gebruikt bij de implementatie en controle van bijvoorbeeld een ISAE 3402 of ISO trajecten is aan vernieuwing toe.

ICIF – het nieuwe model

Subscribe to Outsourcing