Skip to main content

ISO 9001 kwaliteitscheck

Zoals alle ISO-normen ondergaat ISO 9001 elke vijf jaar een systematische herziening om te beslissen of de norm nog steeds geldig is of moet worden bijgewerkt. Dit is noodzakelijk omdat dit ervoor zorgt dat de standaard nog steeds wereldwijd relevant is en voldoet aan de behoeften van zijn gebruikers.

 

Voordelen van ISO 9001

De ISO/IEC 9001 standaard is de internationale standaard ten aanzien van kwaliteitsbeheersing. De ISO 9001 standaard is gericht op twee belangrijke aspecten: voldoen aan de vereisten van klanten en het verhogen van klanttevredenheid.

COSO Enterprise risk management

Als een organisatie haar doelstellingen wil bereiken dan moet ze omgaan met risico's die deze doelstellingen bedreigen en moet ze deze risico's beheersen. COSO heeft hiervoor de verschillende elementen van een intern beheersingssysteem gedefinieerd.

Procesbenadering ISO 9001

De ISO/IEC 9001 standaard is de internationale standaard ten aanzien van kwaliteitsbeheersing. De ISO 9001 standaard is gericht op twee belangrijke aspecten: voldoen aan de vereisten van klanten en het verhogen van klanttevredenheid. Hiervoor zijn binnen de ISO 9001 standaard een aantal specifieke aspecten benoemd die zijn uitgewerkt in vereisten.

 

Subscribe to Standards