Skip to main content

ISAE 3402 vs. ISAE 3000 vs. ISO 27001

Onder de ISAE 3402, ISAE 3000 en ISO 27001 ontstaat vaak veel verwarring. Welke standaard is het beste vragen veel klanten? En wat zijn de voordelen? Dit verschilt per organisatie en in dit artikel worden de standaarden uitgelegd en voordelen beschreven. 

Implementatie van ISO 9001

De ISO/IEC 9001 standaard is de internationale standaard ten aanzien van kwaliteitsbeheersing. De ISO 9001 standaard is gericht op twee belangrijke aspecten: voldoen aan de vereisten van klanten en het verhogen van klanttevredenheid.

Enterprise Risk Management

Als een organisatie haar doelstellingen wil bereiken dan moet ze omgaan met risico's die deze doelstellingen bedreigen en moet ze deze risico's beheersen. COSO heeft hiervoor de verschillende elementen van een intern beheersingssysteem gedefinieerd.

Wat is ISO 9001

De ISO/IEC 9001 standaard is de internationale standaard ten aanzien van kwaliteitsbeheersing. De ISO 9001 standaard is gericht op twee belangrijke aspecten: voldoen aan de vereisten van klanten en het verhogen van klanttevredenheid.

Subscribe to Standards