Skip to main content

Solvency II, te bureaucratisch?

Paul Tucker, Vice-gouverneur van de Engelse bank betitelde onlangs in een interview de Solvency II richtlijn als te gecompliceerd en te duur. Tucker gaf aan dat de Solvency II richtlijn mogelijk aan de financiële crisis bijdraagt in plaats van meer zekerheid te bieden.

De belangrijkste oorzaken hiervan, zo gaf Tucker aan, zijn de hoge kosten die aan de implementatie van de nieuwe richtlijn verbonden zijn en de complexiteit van deze richtlijn.

Solvency II vertraging tot 2014 – wat betekent dit voor verzekeraars?

Het definitieve uitstel van EIOPA ten aanzien van de implementatie van Solvency II in Europa (de startdatum is nu gezet op 1 januari 2014) maakt een einde aan een onzekere tijd voor verzekeraars. De reden van het uitstel, dat eind 2011 kenbaar werd gemaakt, wordt sindsdien door middel van Q&A’s en consultatiepapers uitgelegd. Echter blijven er een aantal vragen onbeantwoord, zoals:

• Wanneer worden de openstaande punten (die bijvoorbeeld uit de consultatiepapers naar voren komen) opgelost?

SAS | modeller

Door de huidige ontwikkelingen op het gebied van uitbesteding en het daarmee gepaarde risicomanagement is door SASconsult een implementatie-model ontwikkeld dat een kostenefficiënte ISAE 3402 implementatie mogelijk maakt. Dit model (de SAS | Modeller) wordt geleverd in een webtool waarin de procesflows zijn opgenomen. Het resultaat is dat de processen en controles die benodigd zijn onder ISAE 3402 voor iedereen inzichtelijk zijn (via bijvoorbeeld het intranet).

Solvency II implementatie

Gezamenlijk met SecondFloor biedt SASconsult een oplossing voor implementatie van Solvency II binnen verzekeringsbedrijven. Ten behoeve van deze implementatie wordt gebruik gemaakt van het eFrame-platform van Secondfloor.

Subscribe to Compliance