Skip to main content
(TCS Fund Services)

TeslinCS (TCS Fund Services) rondt implementatie ISAE 3402 af

Per 1 februari heeft TCS Fund Services B.V. (onderdeel van Teslin CS) de implementatie van ISAE 3402 afgerond. Daarmee laat de organisatie zien dat de interne processen worden beheerst.


Deze organisatie is het adres voor alternatieve investeringsfondsen om mid- en backofficediensten aan uit te besteden zodat de manager zich kan richten op de investeringen en de investeerders van het fonds. Onder meer de complete fonds- en financiële administratie, het opstellen van de jaarrekening, kwartaalrapportages en het rapporteren aan de toezichthouders behoren tot de diensten van TCS Fund Services.


Omdat de managers van alternatieve investeringsfondsen een deel van hun taken aan TCS Fund Services uitbesteden, hecht deze organisatie er veel waarde aan dat zij kunnen vertrouwen op het bestaan èn de werking van goede procedures en systemen.


Birgitte van de Broek, managing director van TeslinCS, benadrukt het belang van een ISAE 3402 implementatie; ‘Aangezien TeslinCS in hoge mate is geautomatiseerd betekent dit dat -gevoelige- informatie veelal online wordt gedeeld via een eigen platform. Hierbij is het van groot belang dat dit platform aan alle veiligheidsvoorwaarden voldoet. De implementatie van ISAE 3402 was dan ook een logische stap. Wij zijn tevreden over de samenwerking met SASconsult hierin. Het is ervaren in het beschrijven van procedures en heeft ons op een prettige manier met raad en daad bijgestaan.'


Koen van der Aa, supervisor bij SASconsult voegt daaraan toe; ‘TeslinCS heeft gedurende de implementatie van ISAE 3402 aangetoond dat het een organisatie is die het belang ziet van interne beheersing. Hierdoor is TeslinCS in staat geweest om processen en procedures doeltreffend in te richten en continu te blijven optimaliseren. Naast de implementatie van de beheersmaatregelen in de ISAE 3402 rapportage heeft TeslinCS het volledige interne handboek van processen en procedures geüniformeerd.

 

Namens SASconsult onze hartelijke felicitaties voor het afronden van de implementatie! Kijk hier voor meer informatie over ISAE.