Skip to main content
Conclusion

Conclusion

“Conclude / Risklane heeft ons zeer goed geholpen bij de implementatie. Een pittige klus, omdat bij start drie Conclusion bedrijven deelnamen en later zelfs nog een vierde aansloot. De bedrijven verleenden ongeveer dezelfde soort diensten, maar met onderling behoorlijk wat verschillen. De jonge en enthousiaste consultants dachten met ons mee en hebben in goede samenwerking en vooral zeer pragmatisch een one size fits all controlframework opgesteld. Jaarlijks worden wij in twee testperiodes getoetst of we doen wat in het controlframework is beschreven. Intensieve periodes waar we alleen door goed samen te werken succesvol doorheen komen. En ook hierover zijn we zeer tevreden.”

                                                                                                  - Stefan Hendriks, Kwaliteitsmanager bij Conclusion Future IT

Overzicht

Conclusion is een ecosysteem dat bestaat uit zelfstandig opererende ondernemingen met elk hun eigen unieke kennis en expertise, klanten, leveringspartners, technologieleveranciers en ondernemingen. De ondernemingen zijn zonder uitzondering gefocust op technologisch gedreven oplossingen, maar ook op organisatie en mensen. Conclusion initieert, faciliteert, ontwikkelt, onderhoudt en innoveert op continue basis omdat de eisen en behoeften van de klanten en de wereld constant veranderen.

 

Conclusion wil de beste IT-dienstverlener van Nederland zijn; gezien worden als partner, dienstverlener en innovator en positief bekend staan om hun dienstverlening.

Uitdaging

Tijdens het proces van de implementatie van ISAE 3402 werden meerdere operationele bedrijven opgenomen in de scope van het ISAE 3402-rapport. De grootste uitdaging van deze omvangrijke scope was dat processen en procedures op elkaar moesten worden afgestemd en dat alle medewerkers van de verschillende bedrijven volgens deze processen en procedures moesten werken. Door de aard van de onderneming zijn de medewerkers van Conclusion gewend om met zowel interne applicaties als clientapplicaties te werken. Dit zorgde voor een uitdaging tijdens het controleproces, omdat er uitgebreide controlewerkzaamheden moesten worden uitgevoerd om te verifiëren of processen werden uitgevoerd in overeenstemming met het interne controleraamwerk. Het controleproces is uitgevoerd door Conclude Accountants.

Oplossing

De ISAE 3402 is uiteindelijk tot stand gekomen door een goede samenwerking tussen de medewerkers van Conclusion en de consultants van Risklane en efficiënt projectmanagement. Er werden verschillende workshops en bijeenkomsten gehouden met meerdere teams van de ondernemingen om risico's te identificeren, de impact en de bestaande werkwijze te bepalen en dienovereenkomstig individuele processen af te stemmen op het Conclusion controlesysteem.

 

De audit is uitgevoerd met de nadruk op het minimaliseren van bedrijfsprocessen en het zo veel mogelijk optimaliseren van het proces. Door het effectief projectmanagement vanuit Conclusion en de begeleiding vanuit Conclude, werden alle geïdentificeerde uitdagingen afgezwakt op een effectieve manier.

Resultaten

Door de samenwerking tussen Conclusion en Risklane werken alle ondernemingen momenteel volgens het Conclusion Internal Control Framework. De ISAE 3402-rapportages dienen als richtlijn voor het uitvoeren van processen, de bijbehorende ISAE 3402-verklaring geeft daarbij zekerheid over deze processen aan klanten van Conclusion.